Posts tagged "quy tac ca phe"

– Kinh doanh lành mạnh – Cạnh tranh công bằng trước pháp luật.
– Trách nhiệm với khách hàng – Tôn trọng đối tác.
– Trách nhiệm với tổ chức quản lý – Hoàn thiện nghĩa vụ xã hội

0

TOP

Contact Me on Zalo
0905337188
X